Gwahoddiadau Posts Tagged 'eu hunain’

Burlesque Strip-bryfocio Sioe – 9 Classic Strip-bryfocio Camau I Trowch i chi i mewn i 1940′s Glamazon!

1 Mehefin, 2011

Strip-bryfocio Burlesque yn fath o clasurol strip-bryfocio diddorol. Felly,, os ydych yn hoffi cymryd oddi ar ddillad ac yn cael amser braf, ei gwneud yn mewn ffordd seductive, yna gallwch gynllunio rhywbeth fel 'na ar gyfer eich annwyl.

Pan ddaw i burlesque stribed sioe dancestriptease, nid yw'n rhywbeth budr, yn hytrach yn gwneud gymeriad gwraig classy. Er ei fod yn strip-bryfocio draddodiadol gydag elfennau drwg, ni ddylech gymysgu gyda dawnsio glin neu achlysurol stripio. Cymryd i ystyriaeth y ffaith nad sioe stribed Burlesque yn unig diffodd eich dillad mewn modd araf. Mae hyn i gyd yn ymwneud â chynnwys i naws o geinder, exquisitness a erotism.

Dyma gamau o Burlesque clasurol Strip-bryfocio.
Cam 1
Mae dawns stribed burlesque adnabyddus yn ymroddedig bob amser i thema, felly dewiswch yr ydych yn hoffi ac yn creu delwedd ar gyfer eich perfformiad. Draddodiadol Burlesque thema sioe strip-bryfocio yn cynnwys delweddau fel merch childlike gyda ymbarél 'n glws neu dawnsiwr ym Mharis. Gwnewch stori o gwmpas eich cymeriad a dewis cerddoriaeth addas.

Penderfynwch pa ffrog yr ydych yn mynd i roi ymlaen i gyd-fynd â'ch thema. Peidiwch ag anghofio am ategolion, megis hosanau, esgidiau sawdl uchel, ffwr a mwclis. Gwnewch yn siŵr y bydd eich annwyl hoffi'r wisg.

Cam 3
Meddyliwch ar coreograffi o'ch trefn dawns burlesque cyn i chi ddewis fanylion bach. Os nad ydych yn gwybod sut i ddawnsio, gallwch ddod o hyd rhai awgrymiadau o strip-bryfocio videosstrip fideos dawns.

Cam 4
A clasurol strip-bryfocio bob amser yn dechrau gyda gwneud mynedfa creu argraff. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyderus ac yn dewis seductive peri. Yna am dro o amgylch cylch yn dangos eich corff sexy a gwisg, yna dychwelyd i mewn i'r blaen a dewis peri eto.

Cam 5
I greu perfformiad strip-bryfocio burlesque go iawn, dylech bob amser yn ymddwyn fel dynes ac osgoi dod yn slutty. Dechreuwch drwy ddawnsio seductively, gwenu ar eich partner ac yn ceisio edrych melys.

Cam 6
Defnyddio elfennau pryfocio yn eich sioe stribed burlesque drwy edrych i mewn i'w lygaid, yna rhedeg eich dwylo dros eich corff ac yn gwneud iddo eich cyffwrdd.

Cam 7
Dechrau cymryd eich dillad i ffwrdd mewn modd seductive. Os oes gennych menig hir, Yna, croen i ffwrdd mewn modd cain. Gwnewch yn siwr bod tra byddwch yn gwneud hyn, eich bod yn cadw cyswllt llygad â'r gynulleidfa.

Cam 8
Os ydych yn gwisgo hosanau, defnyddio cadair fel rhan o'ch perfformiad i ddiffodd eu. Rhowch un goes ar y gadair. Yn araf pwyso drosodd a dechrau rhedeg y stoc i lawr eich clun. Yna symud y goes tu ôl i chi pan fydd yn dal i ddal diwedd y stocio. Cymerwch y stocio i ffwrdd, yna codwch y goes dros y gadair a phlygu eich ôl am fwy effeithiol.

Cam 9
Ewch ar symud seductively. Cerddwch o amgylch eich annwyl. Defnyddiwch pryfocio a flirt gydag ef a phan fyddwch yn teimlo ei fod yn , gwneud iddo dadwneud eich staes.

Cynllun i wneud parti merch arbennig iawn? Yna efallai y byddwch yn ystyried gwahodd gweinydd topless. Heblaw gallai plaid yn cael ei wneud hyd yn oed yn fwy poeth gyda stripwyr dynion. Mae'r rhai sy'n cael eu trefnu parti iâr yn cael eu hargymell hyd yn oed logi stripper gwrywaidd – bydd hyn yn sbeis i fyny parti a'i wneud yn 'n sylweddol oera.

Ac yn cadw mewn cof ein bod yn byw yn y byd o dechnolegau ar-lein uchel. Byddai'n deallus i ddefnyddio'r rhwydwaith Rhyngrwyd i ddod o hyd i unrhyw beth ar y telerau gorau sydd ar gael ar y farchnad. Peiriannau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol, blogiau a fforymau – Bydd hyn i gyd yn eich helpu i ddatrys llawer o faterion.

Rhannu a Mwynhewch

 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!
 • wp socializer sprite mask 16px Burlesque Striptease Show  9 Classic Striptease Steps To Turn You In To A 1940s Glamazon!

Mae'n syniad gwych i wneud Sioe Strip-bryfocio ar gyfer eich Partner

31 Mai, 2011

Ydych chi erioed wedi eisiau i wneud perfformiad strip-bryfocio ar gyfer eich cariad neu gŵr? Ydych chi erioed wedi ystyried eich hun i fod yn ddawnsiwr strip-bryfocio? Wel, dyfalu, Nid chi yw'r unig un!

Yn wir, mae bron pob merch wedi breuddwydio am hyn. Perfformiad mwyaf wneud hyd yn oed ar gyfer eu cariad. Swnio'n ddoniol? Wrth gwrs,, ei fod yn. Ar wahân i, strip-bryfocio yn rhamantus gwych i ddangos y cariad eich corff hardd a sexy sut rydych yn. Ac yn ymddiried i mi, bydd hyn yn cyffroi ef yn sicr.

Bob tro y byddwch ddiffodd eich dillad eich hun o flaen eich partner rhaid cael tân gwyllt. Ond gadewch i ni wneud rhywbeth arbennig. Felly,, gadewch i ni wneud cynllun o strip-bryfocio rhamantus gwych.

Felly,, sut i wneud y perfformiad strip-bryfocio llwyddiannus? Felly,, gadewch i ni weld sut i wneud hynny.
Yn gyntaf oll, cymryd i ystyriaeth, nad oes yn rhaid i chi fod yn ddawnsiwr medrus. 'Ch jyst angen i gael hwyl ac yn treulio amser gwych gyda'i gilydd.

Y cam nesaf yw dewis y gerddoriaeth cywir. Gwnewch yn siŵr bod y gerddoriaeth eich bod yn dewis yn araf. Peidiwch â dewis yn rhy araf ac yn ddiflas. Dylai fod yn ymlacio ac yn ddigon araf fel eich bod yn cymryd amser i ddadwisgo eich hun.

Pan ddaw i ddillad, dylech chi feddwl beth i'w wisgo. Ac nid oes angen o reidrwydd i chi fynd brynu rhywbeth. Ond os ydych chi am brynu rhywbeth, yna yn ei wneud. 1) Mae'n well i ddechrau dadwisgo eich hun yn llawn. Wedi'r cyfan, pobl yn ei alw'n "tynnu Strip". Dewiswch rhywbeth a allai droi a gwneud argraff ar eich partner, top, ffrog neu sgert. Gallwch ddefnyddio unrhyw beth yr hoffech. Yna, prynu dillad isaf sexy. Yna rhoi ar bâr o panties bach neu thongs. Dylech gymryd yr holl eitemau hyn yn araf. Cadwch mewn cof, y dylech ddefnyddio rhywbeth sy'n denu eich cariad ac yn gyrru ei crazy a beth bynnag sy'n gwneud i chi sexy, yn addas. Gallwch ddewis dynes fusnes edrych fusnes botwm i lawr neu ferch dy.

Accessorizes hefyd yn bwysig iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi caffael rhai da. Gallwch chi wisgo hetiau, sbectol, esgidiau sawdl uchel neu gall y tymheredd yn glun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu symud o gwmpas yn rhydd ac mae'n gyfforddus i chi i ddawnsio mewn esgidiau sawdl uchel. Os ydych yn eu diffyg, gallwch fenthyg gan ffrind. Hefyd, gallwch brynu mwclis hir os nad oes gennych y fath bethau.

Gosodwch cadair yng nghanol eich ystafell wely lle gallwch gael mynediad cyfleus ac yn gallu symud o gwmpas. Wrth gwrs,, gadair hon ar gyfer eich partner i eistedd ar ac yn ystyried sut sexy ydych yn teimlo. Gwnewch yn siŵr bod hoff ddiod o'ch cariad ei arllwys. Dawns mewn modd araf ac yn canfod ef.

Ydych chi am wneud parti merch arbennig iawn? Yna dylech ystyried gwahodd gweinydd topless. Ar ben hynny gallai plaid yn cael ei wneud hyd yn oed yn fwy poeth gyda stripwyr dynion. Mae'r rhai sy'n cael eu trefnu parti iâr gallai hefyd logi stripper gwrywaidd – bydd hyn yn sbeis i fyny parti a'i wneud yn 'n sylweddol oera.

Ac yn cadw mewn cof bod ein byd yn y byd o dechnolegau Rhyngrwyd modern. Byddai'n deallus i ddefnyddio'r rhwydwaith Rhyngrwyd i chwilio am unrhyw beth yn y prisiau gorau sydd ar gael ar y farchnad. Peiriannau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol, blogiau a fforymau – Bydd hyn i gyd yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniad ar nifer o faterion.

Rhannu a Mwynhewch

 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner
 • wp socializer sprite mask 16px It Is A Great Idea To Make A Striptease Show For Your Partner