Posts Tagged ‘shuttle

Tàu con thoi video từ đầu đến cuối

25 tháng một, 2010

NASA! Tôi tìm thấy đoạn video này hoàn toàn tuyệt vời. Mười hai phút hành động của Phi thuyền không gian các bộ phận. Bắt đầu từ Trái đất và xuống biển. Máy ảnh không gian trên mỗi một phần của tàu con thoi, trông rất thú vị. Rất đẹp Phi thuyền không gian video.

STS-129 Video nổi bật như biên soạn bởi các SE&Tôi hình ảnh đội bóng ở đây tại Công ty cổ phần từ tất cả các mặt đất, không khí, ET và SRB tài sản.

Chia sẻ và

  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end
  • wp socializer sprite mask 16px Space Shuttle video from start to end